028488
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
46
24
145
28195
330
714
28488

Your IP: 54.163.61.66
Server Time: 2017-12-14 16:47:58

ผลงาน

รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 วันที่ 9 ตุลาคม 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต

รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ร กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 วันที่ 7-9  ธันวาคม 2555 ณ จังหวัด ชัยภูมิ

- รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 วันที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 

รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 วันที่ 9 ตุลาคม 2557ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 

รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ร กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัด สกลนคร

แข่งขันการสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GEOMETER'S SKETCHPAD ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เนื่องในงานวันวิทยาศาสตร์ 2557

{gallery}GSPSCIENCEDAY{/gallery}

Copyright © 2015  by oreomath